عماد جمال زهی دانشجوی موفقی که تونست بعد از موندن پشت کنکور در سال بعد با تلاش بی قفه به هدفش که رشته‌ی پزشکی بود برسه. اما چه عواملی باعث موفقیت عماد در سال کنکورش شدن؟ عماد با چه روش هایی تونست در رشته و دانشگاه مدنظرش قبول بشه؟ در […]